Něco málo o Vlčatech.

Ve smečce vlčat u Jitřenky jsou kluci ve věku od 7 do 10 let. Začala se rodit na podzim roku 2006. Tehdy jsme měli jednu, Modrou šestku. V jejím čele stál Akéla Bažežeja, kterému pomáhal Tommy Strommy.
A dnes?
K Modré šestce přibyly: Zelená, Šedá a v roce 2010 Fialová. V roce 2013 ukončila svoji činnost fialová šestka.
V současné době máme dvě šestky a ty mají schůzky každé úterý od 16:00 hod. do 18:00hod. ve skautské klubovně v Machovi ulici.
Do Zelené šestky chodí: Jákob, bratři Kuba a Štěpán, a Honza - Ozzýnek
Modrá šestka se schází ve složení: 
Celou smečku vede Bourák.

Co děláme? Na schůzkách se učíme různé zajímavé věci, které se nám hodí v našem klukovském světě, hrajeme hry, chodíme s oddílem na výpravy a je nám spolu príma. Pravda, někdy se jako správná vlčata popereme, ale to je jenom tak z legrace.

Máme své rituály a tradice z dob našeho vzniku a vytváříme i nové, které se snažíme dodržovat jako správná klukovská parta. Některé jsou tajné, jenž provádíme jen pokud jsme v našem vlčím kruhu, jiné jsou ostatním viditelné a přístupné.

Pokud se o nás chcete dozvědět více, máme své kroniky jednotlivých šestek a také máme své tajné Svitky Vlčí smečky. Ty jsou ale přístupné jen při velmi slavnostních příležitostech nebo při našem sněmování na Poradní skále.

Máme také pěkný pokřik, a ten zní:
"My jsme super skauťata, říkáme si vlčata, ničeho se nebojíme se vším si vždy poradíme, Haúúúúúú".

Stalo se na výpravě na chatu HAJAJA v sobotu dne 12.2.2011, kdy Akéla svolal celou smečku a předložil návrh „Úmluvy Vlčí smečky z Jitřenky s Akélou“. Vlčata dostala čas na rozmyšlenou a po nějaké době jsme si všichni sedli v zelené klubovně a pozvali jsme Piráta, Áťu a přítomen byl i Jiřan Mádle s taťkou. Znovu jsme přednesli „Úmluvu….“ a pak každý bráška povstal, vlčáckým pozdravem odsouhlasili „Úmluvu….“ a podepsali. To vám byla nádhera dívat se na všechny brášky jak se soustředí na svůj souhlas a podpis. Po podpisu všech brášků podepsal Akéla a poté připojili svůj podpis Pirát, Áťa a taťka Jirka. „Úmluvu …. „ budeme mít umístěnou v rámečku a pověšenou v klubovně po připojení podpisů i ostatními brášky.

A je to tu zase! Začal nový skautský rok 2014 - 2015! Tento rok pro nás bude velmi zajímavý, čeká nás spousta akcí se smečkou i oddílem. Někteří z nás půjdou ke slibu, budeme plnit různé stupně zdatnosti, to je pro nás hodně velká výzva :-). Tak tedy hurá do toho.

Vlčí smečko z Jitřenky DOBRÝ LOV !!!Copyright © 2008 Jitrenkahorice.cz | Optimalizováno pro zapnutý monitor. | hcnet.cz